fbpx
19/12/2018

19/12/2018

Spartan team WOD
A 1k run B max reps burpees
200 m farmer’s carry 2×32/24(switch ogni 50 m)
B 1k run A max reps burpees
200 gtoh 2 db 15/9 I go You go
A 1k run B max reps burpees
100 medball sit up 9/6(50 each)
B 1k run A max reps burpees
200 m farmer’s carry 2×32/24